Instruktážní Metodické Zaměstnání v plošném vyhledávání pohřešovaných osob

Instruktážní Metodické Zaměstnání v plošném vyhledávání pohřešovaných osob aneb výcvik záchranných psů a psovodů ve spolupráci s jednotkami IZS. 27. – 28. 10. 2017

Dva dny zážitků, 24 hodin práce, 1440 minut vyhledávání, štěkání a 86 400 vteřin zábavy takové bylo Instruktážní Metodické Zaměstnání v plošném vyhledávání, které se uskutečnilo v Loukově dne 27. 10. 2017 a 28. 10. 2017, nedaleko Bystřice pod Hostýnem.
Společné cvičení organizoval  Záchranný  kynologický tým ČR z.s. ve spolupráci s Kynologickým klubem Loukov, s Obecním Úřadem Loukov/Libosváry, Sborem dobrovolných hasičů Loukov, Sborem dobrovolných hasičů Chvalčov, Sborem dobrovolných hasičů Rychlov, Sborem dobrovolných hasičů Podhradní Lhota a s profesionálním Rescue teamém Hostýnské vrchy.
Cvičení započalo v pátek 27.10.2017 v odpoledních hodinách odbornou přednáškou, která probíhala v prostorách Obecního úřadu Loukov. Přednáška s prezentací byla zaměřena na seznámení zúčastněných složek s prací a použitím psa záchranáře, jeho použití a možnosti využití v praktickém nasazení při vyhledávání pohřešovaných osob v terénu, vyhledávání osob zavalených v sutinách / troskách, lavinách a na vodní ploše.

Následně po přednášce se všechny zúčastněné složky přesunuli na cvičiště Kynologického klubu Loukov, kde cvičení pokračovalo v praktické části. Ve vymezeném lesním porostu (cca 17 ha) v blízkosti cvičiště byli ukryti 3 figuranti z řad hasičů, kteří imitovali pohřešované osoby v terénu. Tato část cvičení byla realizována již za tmy. Klubovna KK Loukov nám poskytla potřebné zázemí a dále sloužila jako velitelské stanoviště. Základní informace o pohřešovaných osobách a podrobné seznámení s postupem pátrání obdrželi všichni zúčastnění na nástupu. Po nástupu byly sestaveny pátrací týmy ( psovod se psem, hasiči). Tyto pátrací týmy postupně dle dalších podrobných informací, mapového podkladu a GPS navigací měli za úkol daný terén prohledat a nalézt pohřešované osoby v co nejkratším čase. Dopravu zajištoval Rescue Team se svou technikou. Terén byl svou členitostí lesního porostu velmi náročný a místy neprostupný, tma a nevlídné počasí umocnilo náročnost celé akce. Většina týmů daný terén prohledávala skoro 1,5hod. Stejným způsobem probíhalo i cvičení v sobotu za denního světla. Cvičení mělo ukázat efektivnost pátrání po pohřešovaných osobách v terénu s využitím záchranného psa a prověřit připravenost psů a psovodů pro praktické použití. Pro všechny zúčastněné záchranné složky byla tahle modelová situace velkým přínosem pro společnou koordinaci a součinnost při pátrací akci. A především hasiči i záchranáři z Rescue teamu měli možnost  přímo v terénu sledovat práci záchranného psa. Velké poděkování patří ochotným figurantům z řad hasičů za figurování v nepříznivém počasí. A poděkování si zaslouží všichni výše jmenovaní, kteří se této výcvikové akce zúčastnili. Věřím, že tahle akce nebyla poslední, že se zase společně sejdeme při podobném cvičení.

Josef Bartoš