Oznámení k eskalaci epidemiologické situace v lokalitě

Vzhledem k eskalaci epidemiologické situace v lokalitě, žádáme členy a osoby, které jsou v karanténě nebo přicházejí do styku s rodinnými příslušníky v karanténě, aby po dobu karantény, ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví nenavštěvovali areál kynologického klubu Loukov z důvodu zabránění šíření onemocnění.