Výroční členská schůze

Srdečně Vás všechny zveme na výroční členskou schůzi, která se bude konat dne 8. 2. 2020 od 14:00 hod. v areálu kynologického klubu v Loukově.

Program schůze

1. Zprávy výboru a prezentace akcí minulého roku 

2. Zpráva předsedy kontrolní a revizní komise

3. Diskuze

4. Usnesení

5. Závěr výroční schůze