PROVOZNÍ ŘÁD CVIČIŠTĚ KK LOUKOV

Kynologický klub Loukov zaměřený na sportovní i zájmovou kynologii nabízí prostor jak pro samostatné cvičení psů, tak i cvičení a výcvik psů všech plemen pod dohledem cvičitele.

PROVOZNÍ ŘÁD CVIČIŠTĚ KK LOUKOV pro zájmovou kynologii

1) Členem může být občan ČR nebo i jiného státu u osob mladších 18ti let se souhlasem rodiče na základě písemné přihlášky a zaplacení členského poplatku.

2) Člen má právo volit výbor a předsedu klubu viz. stanovy.

3) Člen může podávat návrhy, připomínky a stížnosti a to pouze písemnou formou, které budou výborem projednány a případně schváleny či zamítnuty s náležitým odůvodněním.

4) Žádný člen není klubem pojištěn, tudíž každý cvičí na vlastní riziko. (případ. na vlastní pojistnou smlouvu)

5) Žádný člen nevyužívá cvičiště a jeho zařízení na úkor klubu.

6) Psovod zodpovídá za škody způsobené jeho psem. Případné poškození majetku klubu ihned nahlásí vedení klubu.

7) Dochází pouze se zdravým psem a má platné očkování proti parvoviróze, psince a vzteklině.

8) Udržuje svého psa odblešeného a odčerveného. Pes, který toto nebude splňovat bude z výcviku vyloučen, až do doby nápravy.

9) Ke psu se chová ohleduplně, nepřetěžuje ho výcvikem, netýrá nepřiměřenými tresty nejen při výcviku ale i mimo cvičiště a na veřejnosti.

10) Háravé fenky je třeba nahlásit a nesmí se venčit přímo na cvičišti.

11) Je povinností psovoda nečistoty po svém psovi neprodleně odstranit z cvičiště a okolí.

12) Pomáhá dle svých možností a schopností při akcích pořádaných klubem, brigádách, úklidu areálu a klubovny.

13) Psovod se řídí pokyny vedení klubu, výcvikářů, trenérů a figurantů, kteří upozorňují na chyby při výcviku a radí jak je odstranit.

14) Vstup psů do klubovny je povolen pouze na vodítku!

15) Na cvičišti je zakázáno používat výcvikové pomůcky jako ostnatý nebo elektrický obojek a stahovací bez pojistného kroužku proti úplnému stažení,

16) PŘEKÁŽKY: Upozorňujeme, že platí přísný zákaz pouštět psy na kladinu a houpačku bez přítomnosti a dozoru cvičitele. Zejména houpačka se může stát velmi nebezpečnou, pokud na ni vběhne nezkušený pes.

17) Porušování tohoto řádu je důvodem k vyloučení z klubu.